Wyniki konkursów 2021

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Sprawozdaniem (zobacz).

4. Kartą oceny projektów skaładanych papierowo (zobacz).

5. Kartą oceny projektów skaładanych za pomocą elektronicznej platformy (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

8. ZARZĄDZENIE Nr 1408.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 roku.(zobacz)


Ogłoszenie Nr 13

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: w trakcie oceny


Ogłoszenie Nr 12

obszar: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 11

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 10

obszar: POMOCY SPOŁECZNEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 9

obszar: OŚWIATY I WYCHOWANIA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 8

obszar: OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 7

obszar: PROMOCJI MIASTA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 6

obszar: WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 5

obszar: UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 4

obszar: KULTURY I SZTUKI

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 3

obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 2

obszar: PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobacz wyniki na BIP


Ogłoszenie Nr 1

obszar: UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

wyniki oceny formalnej: zobacz wyniki na BIP

wyniki oceny merytorycznej: konkurs rozstrzygnięto - zobaczy wyniki na BIP


Przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu

zobacz wyniki na BIP