PoWtŚrCzPtSoNd
01 020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728

Udostępnij:

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami"

Poniedziałek, 1 lutego, 2021, #Aktualności

Ogłoszenie o naborze uczestników i asystentów do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2020-2021.

 

Fundacja Imago zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2020-2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Miejsce realizacji jest m.in. Dąbrowa Górnicza.

 

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2021. 

 

Głównym celem Programu jest pomoc uczestnikom w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

 

Do uczestnictwa w programie zapraszamy:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, 
 • osoby zainteresowane pracą asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością Usługi asystenta mogą świadczyć:
 1. a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej,opiekun medyczny,
 2. b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, asystenci przejdą indywidualne rozmowy z psychologiem w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta. 

 

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), 
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 
 • w załatwianiu spraw urzędowych, 
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).  

 

Usługi realizowane są przez 7dni w tygodniu, przez całą dobę i są bezpłatne. Średnia ilość godzin wsparcia na jednego beneficjenta to 30 godzin miesięcznie. 

 

UWAGA!!! Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. 

 

Zainteresowane osoby legitymujące się wymaganymi dokumentami, zapraszamy do kontaktu.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • dla uczestników: Karta zgłoszenia do Programu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • dla zainteresowanych pracą asystenta: CV

 

Szczegółowych informacji udzielają: Dąbrowa Górnicza budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej ul: Sienkiewicza 6a 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. 512 813 201, osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek, w godz. 10.00-15:00 e-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

 

Materiał został nadesłany przez Fundację Imago