PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031

Udostępnij:

Statuty rad dzielnic zgodne z prawem

Piątek, 23 października, 2020, #Współpraca z miastem, #Aktualności

„Nie znajdując zasadności zarzutów organu nadzoru skargę Gminy należało uwzględnić i uchylić zaskarżony akt nadzoru (…)” – tak brzmi podsumowanie każdego z 18 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczących powołania w Dąbrowie Górniczej dzielnic i nadania im statutów.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uznał, że uchylenie przez Wojewodę Śląskiego uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej dotyczących utworzenia 18 jednostek pomocniczych było niezasadne. Tym samym, po uprawomocnieniu się wszystkich wyroków, miasto będzie miało „zielone światło” do przeprowadzenia wyborów do wszystkich rad dzielnic.

 

Przypomnijmy, w marcu 2020 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła 18 uchwał w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych (dzielnic) Gminy Dąbrowa Górnicza i nadania im statutów.

 

Jednak uchwały te zostały zakwestionowane przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego, który zarzucił Radzie Miejskiej m.in. to, że przyjęte uchwały przekazują radom dzielnic zbyt rozległe kompetencje przy niewystarczających, w ocenie nadzoru, narzędziach kontroli działań rady.

 

Rada Miejska nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i zaskarżyła je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który pochylił się nad sprawą w dniach pomiędzy 19 sierpnia a 14 października. Wyroki we wszystkich z 18 spraw były takie same – sąd uznał, że uchwały przygotowane przez Radę Miejską i służby Prezydenta Miasta, we współpracy z mieszkańcami, są zgodne z prawem.

 

– Wojewodzie Śląskiemu przysługuje od wyroków skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli Wojewoda z niej skorzysta, będziemy musieli poczekać na wyrok w tej sprawie. Liczymy jednak, że tak się nie stanie i wybory do wszystkich 18 Rad Dzielnic Dąbrowy Górniczej będziemy mogli przeprowadzić wiosną 2021 roku – podsumowuje Piotr Drygała, Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

***
Prace nad powołaniem w Dąbrowie Górniczej jednostek pomocniczych, jakimi mają być dąbrowskie dzielnice, trwały 2 lata. W proces ten zaangażowani byli zarówno mieszkańcy, pracownicy urzędu jak i Radni Rady Miejskiej. Podczas warsztatów w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowano podział miasta na 18 dzielnic, które tworzy 36 osiedli (znanych mieszkańcom z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego).

 

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwał intencyjnych o utworzeniu dzielnic (w marcu 2019 roku), rozpoczęto prace nad ich Statutami. W efekcie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zarówno granic dzielnic, jak i ich statutów. Spotkania te obyły się we wszystkich 18 potencjalnych dzielnicach. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawno-Organizacyjną Rady Miejskiej uwag z konsultacji, statuty zostały skorygowane i poddane procesom uzgodnień oraz ponownych konsultacji, aby ostatecznie w formie uchwał trafić na sesję Rady Miejskiej.

 

Zostały one przyjęte jednogłośnie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 marca. Ich przyjęcie było jednoznaczne z powołaniem 18 dzielnic i nadaniem im statutów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym opracowanym na podstawie tychże statutów, dzień 21 czerwca 2020 r. miał być dniem wyborów. Miało to być dąbrowskie święto lokalnej demokracji, wpisujące się w obchody 30-lecia samorządności w Polsce.

 

W myśl uchwał, dzielnicami Dąbrowy Górniczej są: Mydlice, Śródmieście, Reden, Zielona-Pogoria, Gołonóg Północny, Gołonóg Południowy, Gołonóg Wschodni, Antoniów, Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ząbkowice, Ujejsce oraz Trzebiesławice.

 

Z wyrokami WSA można się zapoznać w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
Przykładowy wyrok wraz z uzasadnieniem w sprawie Dzielnicy Zielona – Pogoria pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/252EE79534 Wszystkie 18 wyroków ma takie samo uzasadnienie.

 

O pracach nad podziałem oraz powołaniem w Dąbrowie Górniczej dzielnic na stronie http://konsultacje.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/20200311/502/18_dabrowskich_dzielnic.html