PoWtŚrCzPtSoNd
010203 04
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Styczniowa oferta Inkubatora

Sobota, 3 maja, 2014

Dąbrowski ISP zaprasza osoby będące członkami, pracownikami czy wolontariuszami w PES (m.in. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, spółkach z.o.o non – profit) do korzystania z oferty szkoleniowo-doradczej. W styczniu przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjną ofertę szkoleń, doradztwa oraz wizyty studyjnej do podmiotu ekonomii społecznej.

W styczniu szczególnie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w doradztwie indywidualnym dotyczącym rozliczania projektów ze środków dotacyjnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej bądź przygotowania projektów na rok 2014. Pracownicy Inkubatora pomogą Państwu przygotować prawidłowe rozliczenie dotacji, przełożyć Państwa pomysł na wniosek dotacyjny bądź opracują zestaw niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu dokumentów.

Oferta Inkubatora skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej obejmuje także:

 • pomoc w opracowaniu wniosków projektowych (w tym: z budżetu gminy, POKL, fundacji kapitałowych i innych programów grantowych),
 • konsultacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej,
 • bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych),
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, prawa, marketingu,
 • szkolenia,
 • wsparcie infrastrukturalne (zaplecze biurowe, sale szkoleniowe, dostęp do komputera, faksu oraz Internetu),
 • aktywizację społeczności lokalnych.

Na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej, organizujemy szkolenia i warsztaty odpowiadające tematycznie potrzebom PES.

Dla podmiotów, które myślą o rozpoczęciu prowadzenia działalności odpłatnej bądź działalności gospodarczej, oferujemy nieodpłatne wsparcie coachingowo - szkoleniowe, w ramach którego prowadzone jest m.in. dokonanie analizy podmiotu, zwłaszcza pod kątem potencjału organizacji i szans na realizację planowanej działalności; opracowanie planu przygotowania podmiotu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności odpłatnej/gospodarczej, przeprowadzenie cyklu spotkań coachingowych, doradczych i/lub szkoleniowych (min. 6), obejmujących m.in. następujące zagadnienia: prawne, organizacyjne, finansowe i księgowe aspekty związane z prowadzeniem działalności odpłatnej/gospodarczej, analiza rynku, marketing, tworzenie biznes planu, poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności odpłatnej/gospodarczej; wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna oraz udział w wizycie studyjnej obejmującej poznania praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów prowadzących działania biznesowe.

Przypominamy także, że Inkubator przygotował dla Państwa nieodpłatne szkolenia z zakresu:

 • Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej
 • Przygotowanie i realizacja projektów
 • Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie zbiórek publicznych
 • ABC społecznej przedsiębiorczości
 • ABC zakładania spółdzielni socjalnej
 • Współpraca i partnerstwo lokalne jako kluczowe elementy działania w sektorze ES
 • EFS dla NGO – szanse i możliwości

Szkolenia są realizowane na bieżąco, w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej bądź osoby, które chciałyby rozpocząć swoja działalność w trzecim sektorze. Szczególnie zachęcamy do korzystania z wyżej wymienionej propozycji, przedstawicieli organizacji działających na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Pozostałe podmioty zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń indywidualnych kierowanych do pracowników, wolontariuszy i innych osób współpracujących z Państwa organizacjami.

Szczegółowe informacje na temat oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości znajdą Państwo tutaj, w siedzibie Inkubatora Dąbrowa Górnicza, Al. Tadeusza Kościuszki 25 (poniedziałek – piątek 8:00-20:00), pod adresem mailowym: inkubator.dg@gmail.com oraz pod numerami telefonów 668 573 952 lub 602 502 478.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.