Dąbrowski Program Współpracy 2008-2013

Wieloletni program współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej pod nazwą: Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008 – 2013, został opracowany w cyklu 6 warsztatów przez przedstawicieli NGO, które przystąpiły do projektu oraz przedstawicieli Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego. Wspólny projekt został 6 października zaopiniowany przez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, a następnie w dniu 19 grudnia 2007 roku został przyjęty przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej.

Program ma zagwarantować realizację celu strategicznego C21: DĄBROWA GÓRNICZA MIASTEM WSPIERAJĄCYM SAMOORGANIZOWANIE SIĘ MIESZKAŃCÓW NA RZECZ WSPÓŁRZĄDZENIA, priorytetu II: Integracja Wspólnot Lokalnych Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020.

Zobacz:

Projekt powstał w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Zielone Zagłębie i Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich