Strategia Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 - Aktualizacja 2015

W dniu 25 listopada 2015 roku Rada Miejska przyjęła dokument: Strategia Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 - Aktualizacja - 2015.

Strategia to scenariusz osiągania celów, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokona się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną. Prace nad tym ważnym dokumentem trwały od początku roku 2007. Organizacje pozarządowe zostały zaproszone tzw. Komitetu Programującego, a Urząd Miejski prowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej.

Dla środowiska III sektora, nie zwykle istotnym jest fakt, zapisania w śród pięciu priorytetowych dziedzin rozwoju, Priorytetu: Integracja wspólnot lokalnych, który dotyczy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości społecznej, a więc i organizacji pozarządowych. To bardzo ważny fakt! Zapisy dotyczące rozwoju III sektora i jego współpracy z administracją publiczną, w tak ważnym dokumencie strategicznym, pozwalają sądzić, iż stworzony w ramach projektu Wspólnie dla Miasta: „Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2008-2013” oraz "Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2014 - 2020", stanie się wiarygodnym dokumentem operacyjnym, który pomoże szczegółowo zaplanować zadania, które pozwolą osiągnąć cele założone w Strategii.

Nie mniej istotnym, jest fakt udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach nad strategią, zarówno w ramach Komitetu Programującego (jako jednego z trzech sektorów) oraz bezpośrednio w konsultacjach z mieszkańcami. Strategia Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 - Aktualizacja 2015, była również przedmiotem dyskusji podczas spotkań Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.