Roczny program współpracy

Na środowej (27 października 2021 r.) sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej przyjęto Roczny Program Współpracy na 2022 rok.


Program współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty przez Radę Miejską. Znajdziemy w nim wiele istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad RPW trwały od czerwca do października przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego.

Zobacz:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/666/2021 z dnia 27 października w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".


Na środowej (21 października 2020 r.) sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej przyjęto Roczny Program Współpracy na 2021 rok.


Program współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty przez Radę Miejską. Znajdziemy w nim wiele istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad RPW trwały od czerwca do października przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego.

Zobacz:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/478/2020 z dnia 21 października w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".


Na środowej (27 listopada 2019 r.) sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej przyjęto Roczny Program Współpracy na 2020 rok.


Program Współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty przez Radę Miejską. Znajdziemy w nim kilka istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad nim trwały od czerwca przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego.

Zobacz:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/259/2019 z dnia 27 listopada w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".


Na środowej (17 października 2018 r.) sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej przyjęto Roczny Program Współpracy na 2019 rok.


Program Współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty przez Radę Miejską. Znajdziemy w nim kilka istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad nim trwały od czerwca przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego.

 

Zobacz:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/888/2018 z dnia 17 października w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".


25 października 2017 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta Miasta przyjęła: „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

Program Współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską. Znajdziemy w nim kilka istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad nim trwały od lipca przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego. Z przebiegiem prac i konsultacji nad tym dokumentem można zapoznać się tutaj.

 

Zobacz:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/687/2017 z dnia 25 października w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

 


16 listopada 2016 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta Miasta przyjęła: „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

 

Program Współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską. Znajdziemy w nim kilka istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad nim trwały od lipca przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego. Z przebiegiem prac i konsultacji nad tym dokumentem można zapoznać się tutaj.

 

Zobacz:

UCHWAŁA NR XXII/498/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

 


28 października 2015 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta Miasta przyjęła: „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

 

Program Współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty przez Radę Miejską. Znajdziemy w nim kilka istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad nim trwały od lipca przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego. Z przebiegiem prac i konsultacji nad tym dokumentem można zapoznać się tutaj.

 

Zobacz:

 UCHWAŁA NR XI/233/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 

 


 

29 października 2014 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta Miasta przyjęła: „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

Program Współpracy na wniosek Prezydenta Miasta został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie. Znajdziemy w nim kilka istotnych informacji w planowaniu pozarządowej działalności w następnym roku. Prace nad nim trwały od lipca przy udziale zarówno dąbrowskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miejskiego. Z przebiegiem prac i konsultacji nad tym dokumentem można zapoznać się tutaj.

 

Zobacz:

UCHWAŁA NR XL/846/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

 


 

6 listopada 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta Miasta przyjęła: „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

Prace nad projektem programu trwały  tradycyjnie od lipca pod kierownictwem Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, wsparciem Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości i udziale Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP). Jego projekt został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez organizacje członkowskie DFOP oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Z przebiegiem prac i konsultacji nad tym dokumentem można zapoznać się tutaj.

 

Zobacz:

Uchwała nr XXXII/662/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

 


 

24 października 2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta Miasta przyjęła: „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

 

Prace nad projektem programu trwały  tradycyjnie od lipca pod kierownictwem Biura Organizacji Pozarządowych, wsparciem Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości i udziale Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP). Jego projekt został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez organizacje członkowskie DFOP oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Z przebiegiem prac i konsultacji nad tym dokumentem można zapoznać się tutaj

 

Zobacz:

Uchwała nr XX/385/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

 
 

 

Prace nad projektem programu trwały 3 miesiące i były koordynowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych. Jego projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta oraz Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych. Z przebiegiem prac i konsultacji nad tym dokumentem można zapoznać się tutaj

 


 

 

27 października 2010 Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej na wniosek Prezydenta przyjęła "Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

Program opracowany przez Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, zanim trafił na sesję został pozytywnie zaopiniowany przez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych i Radę Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

Zobacz:

UCHWAŁA NR LVII/992/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

 

4 listopada 2009 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwałą XLIII/790/09 przyjęła „Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Pobierz:

Uchwała XLIII/790/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Uchwała na BIP

Program został przygotowany na podstawie przeprowadzonych konsultacji branżowych i ogólnych z organizacjami pozarządowymi i został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych.

 

 


Zobacz:

„Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” Uchwała Nr  XXXI/535/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2008 roku

„Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.-Uchwała Nr XIX/286/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 października 2007 roku