Współpraca z miastem

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku nowej kadencji

Poniedziałek, 16 listopada, 2015

W dniu 5 listopada 2015 r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w  Dąbrowie Górniczej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było m.in. prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, informacja z przebiegu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, projektów Zarządzeń w sprawie powołania członków komisji konkursowych oraz przyznawania i rozliczania dotacji ze środków gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2016,  prezentacja narzędzia komunikacji elektronicznej przygotowanego dla ciał opiniująco - doradczych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST", informacja na temat zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz propozycji nowych wzorów oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. »