Rada Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza na V kadencje 2017-2020 została powołana:

Rada działa na podstawie:

 

Skład Rady:

1. Bożena Borowiec

Przedstawiciel Prezydenta Miasta – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,

2. Damian Rutkowski

Przedstawiciel Prezydenta Miasta – I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,

3. Piotr Drygała

Przedstawiciel Prezydenta Miasta – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,

4. Sławomir Żmudka

Przedstawiciel Rady Miejskiej,

5. Robert Witecki

Przedstawiciel Rady Miejskiej,

6. Agnieszka Zagrodnik

Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej,

7. Łukasz Baruch

Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Fundacja na rzecz promowania osób niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”,

8. Renata Zaremba

Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat”,

9. Łukasz Kolber

Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Fundacja Godne Życie,

10. Piotr Seremet

Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa.

 

Informacje z prac Rady V kadencji:

zobacz: X posiedzenie w dniu 15 listopada 2019 roku

zobacz: IX posiedzenie w dniu 16 września 2019 roku

zobacz: VIII posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2019 roku

- Uchwała Nr 3/RDPPMDG/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

zobacz: VII posiedzenie w dniu 14 marca 2019 roku

zobacz: VI posiedzenie w trybie obiegowym 22-23 listopada 2018 roku

zobacz: V posiedzenie w trybie obiegowym 15-16 listopada 2018 roku

zobacz: IV posiedzenie w dniu 10 października 2018 roku

zobacz: III posiedzenie w dniu 24 maja 2018 roku

zobacz: II posiedzenie w dniu 19 marca 2018 roku

zobacz: I posiedzenie w dniu 15 lutego 2018 roku


Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza na IV kadencje 2015-2017 została powołana:

Rada działa na podstawie:

Skład Rady:

 1. Przewodnicząca Rady Pożytku: Jadwiga Kowalik
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych - Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata,
 2. Wiceprzewodniczący Rady Pożytku: Łukasz Kolber
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych - Fundacja Godne Życie,
 3. Marcin Bazylak
  Przedstawiciel Prezydenta Miasta – I Zastępca Prezydenta Miasta,
 4. Joanna Mizera
  Przedstawiciel Prezydenta Miasta – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
 5. Piotr Drygała
  Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 6. Kamil Dybich
  Przedstawiciel Rady Miejskiej,
 7. Grzegorz Przewieźlik
  Przedstawiciel Rady Miejskiej,
 8. Renata Zaremba
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat”,
 9. Ewa Filus-Oberc
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych - Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „Soma”,
 10. Jacek Różycki
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych - Polskie Towarzystwo Kulturalne.

 

Informacje z prac Rady IV kadencji:

zobacz: XVIII posiedzenie w dniu 10 października 2017 roku

zobacz: XVII posidzenie w dniu 27 kwietnia 2017 roku

zobacz: XVI posiedzenie w dniu 21-22 marca 2017 roku

zobacz: XV posiedzenie w dniu 30-31 stycznia 2017 roku

zobacz: XIV posiedzenie w dniu 22-23 listopada 2016 roku

zobacz: XIII posiedznie w dniu 14-15 listopada 2016 roku

zobacz: XII posiedzenie w dniu 25 października 2016 roku

zobacz: XI posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2016 roku

zobacz: X posiedzenie w dniu 28 czerwca 2016 roku

zobacz: IX posiedzenie w dniu 9 czerwca 2016 roku

zobacz: VIII posiedzenie w dniach 4-5 maja 2016 roku

zobacz: VII posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 roku

zobacz: VI posiedzenie w dniu 29 lutego 2016 roku

zobacz: V posiedzenie w dniu 9 grudnia 2015 r.

zobacz: IV posiedzenie w dniu 24 listopada 2015 r.

zobacz: III posiedzenie w dniu 5 listopada 2015 r.

zobacz: II posiedzenie w dniu 5 października 2015 r.

zobacz: I posiedzenie w dniu 24 września 2015 r.


 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza na III kadencje 2013-2015 została powołana:

Rada działa na podstawie:

Skład Rady:

 1. Przewodnicząca Rady Pożytku: Jadwiga Kowalik
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych - Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata,
 2. Wiceprzewodniczący Rady Pożytku: Bogdan Zandecki
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych - Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym,
 3. Marcin Bazylak
  Przedstawiciel Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta,
 4. Joanna Mizera
  Przedstawiciel Prezydenta Miasta – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
 5. Piotr Drygała
  Przedstawiciel Prezydenta Miasta - Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 6. Kamil Dybich
  Przedstawiciel Rady Miejskiej,
 7. Grzegorz Przewieźlik
  Przedstawiciel Rady Miejskiej,
 8. Agnieszka Zagrodnik
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
  - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej,
 9. Marzena Łykowska
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
  - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich koło Dąbrowa Górnicza,
 10. Ewa Filus-Oberc
  Przedstawiciel Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
  - Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „Soma”.

Do dnia 28 stycznia 2015 Przedstawicielami Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza z ramienia Rady Miejskiej byli: Katarzyna Zagajska oraz Tomasz Osuszek.

 

Informacje z prac Rady III kadencji:

 

zobacz: Ostatnie posiedzenie Rady kadencji 2013-2015 w dniu 25 czerwca 2015r.

zobacz: Warsztaty wyjazdowe na temat standardów

zobacz: XIII posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r.

zobacz: XII posiedzenie w dniu 19 marca 2015 r.

zobacz: XI posiedzenie w dniu 16 stycznia 2015r.

zobacz: X posiedzenie w dniu 1 grudnia 2014r.

zobacz: IX posiedzenie w dniu 22 października 2014r.

zobacz: VIII posiedzenie w dniu 14 października 2014r.

zobacz: VII posiedzenie w dniu 27 sierpnia 2014r.

zobacz: VI posiedzenie w dniu 03 czerwca 2014 r.

zobacz: V posiedzenie w dniu 09 maja 2014 r.

zobacz: IV posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2014 r.

zobacz: III posiedzenie w dniu 10 grudnia 2013 r.

zobacz: II posiedzenie w dniu 14 listopada 2013 r.

zobacz: I posiedzenie w dniu 21 października 2013 r.

 


 • Informacje z prac Rady II kadencji 2011 - 2013 dostępne są tutaj

 

 • Informacje z prac Rady I kadencji 2008 - 2011 dostępne są tutaj

Kolejne posiedzenie Rady Pożytku nowej kadencji

Poniedziałek, 16 listopada, 2015

W dniu 5 listopada 2015 r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w  Dąbrowie Górniczej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było m.in. prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, informacja z przebiegu konsultacji Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, projektów Zarządzeń w sprawie powołania członków komisji konkursowych oraz przyznawania i rozliczania dotacji ze środków gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2016,  prezentacja narzędzia komunikacji elektronicznej przygotowanego dla ciał opiniująco - doradczych przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST", informacja na temat zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz propozycji nowych wzorów oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. »

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Pożytku

Wtorek, 6 października, 2015

W dniu 24 września 2015 r. w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Górniczej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania były m.in. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przekazanie rekomendacji RPP kadencji 2013-2015 oraz omówienie realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 359.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: przygotowania projektów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Nr 330.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz wieloletniego programu. »