Szkolne Koło Caritas

Od grudnia ubiegłego roku w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej działa Szkolne Koło Caritas. Pomysł i potrzeba jego utworzenia pojawiła się w okresie, kiedy wszyscy jesteśmy szczególnie wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

Przygotowanie do Świąt wzmacniają gotowość niesienia pomocy, wielu zastanawia się jak i komu można tę pomoc okazać. Jednorazowe, okazjonalne ofiarowanie swojego czasu, zaangażowania czy pieniędzy jest niewystarczające, choć skuteczne to krótkotrwałe.

Zdarza się, że po okresie świątecznych przygotowań, zajęci swoimi sprawami zapominamy o tym, że pomoc potrzebna jest na co dzień. I tak do kolejnych świąt.

W dąbrowskiej szkole zdecydowano jednak, że pomagać można przez cały rok. Nie dlatego że trzeba, ale dlatego że uczniowie mają taką potrzebę.

Po raz pierwszy 28 października ub. roku w klubie "Helikon" uczennice III Liceum Profilowanego o profilu socjalnym pomagały podczas wernisażu prac osób wykluczonych społecznie. - Już wtedy pojawiła się myśl o uczestniczeniu w takich i podobnych akcjach oraz innych formach niesienia pomocy - mówi Sylwia Nowak Opiekun SK Caritas.

W rezultacie na wiosek dyrektor ZST mgr inż. Małgorzaty Łukaszewskiej i za zgodą dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Stefana Wyporskiego Szkolne Koło Caritas zostało zatwierdzone 15 grudnia 2009 roku.

22 grudnia członkowie nowego Koła uczestniczyli w III Jarmarku Świątecznym na sosnowickiej „Patelni” sprzedając świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz prace wykonane przez mieszkańców domów dla bezdomnych.

- Praca SKC podlegać będzie na ścisłej współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej - wyjaśnia opiekun koła. - Członkowie SKC będą mieli za zadanie m.in. analizować potrzeby społeczne najbliższego otoczenia (w szkole, domu, sąsiedztwie) i opracowywać formy niesienia pomocy.

Ponadto aktywność uczniów będzie przejawiała się w spełnianiu zadań wyznaczonych przez Caritas na rzecz wszystkich potrzebujących bez względu na rasę, wyznanie, wiek czy narodowość.

W skład Zarządu Szkolnego Koła Caritas:

  • opiekun: mgr Sylwia Nowak
  • asystent kościelny ks. Grzegorz Morawiec
  • przewodnicząca – Mariola Kochanowska
  • zastępca – Aleksandra Pluta
  • sekretarz/skarbnik – Dagmara Wierzba

Zapraszamy uczniów zainteresowanych niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi, rozwijaniem własnej wrażliwości i aktywności społecznej do naszego Koła.

Zobacz: