Unia Serc

”Być potrzebnym” oraz „Chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym” to idea która od zawsze przyświeca Klubowi Wolontariusza „Unia Serc”, działającym od wielu lat w ZST w Dąbrowie Górniczej. Wolontariusze prowadzą szeroko zakrojoną działalność charytatywną na różnych płaszczyznach, planowanych jest wiele działań, a wiele innych wynika z potrzeby chwili.

W prowadzeniu akcji charytatywnych zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie Dyrekcji. Klub może pochwalić się współpracą z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami. Przez wiele lat współdziałał z MOPS, MOPT, Hotelem Sytuacji Kryzysowej (szczególne uznanie dla wolontariuszek Klaudii Markot i Klaudii Górskiej), Domem Pomocy Społecznej (pomoc starszym ludziom wolontariuszki Alicji Malary), Działem Biblioteki Miejskiej –Centrum Informacji Europejskiej – długoletnia współpraca z Panią Katarzyną Wąchała, a także Pogotowiem Opiekuńczym w Sosnowcu. Ponadto współpracują z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Biurem Organizacji Pozarządowych, ZSS Nr 6, Schroniskiem dla zwierząt w Sosnowcu, Stowarzyszeniem Rodzin w Kryzysie, Herkules,  Fundacją „Godne Życie”, Klubem Gaja, Przedszkolem Nr 36, Fundacjami :”Pajacyk”, „Kasperek”, „Pomóż i Ty.”

Współpraca z ZSS Nr 6 w Dąbrowie Górniczej

Przez cały rok wolontariusze min; Michał Wąchała, Patrycja Iwanowicz, Jasmine AL Koubaisy, Magdalena Kozioł pomagają w prowadzeniu świetlicy środowiskowej w ZSS. Uczniowie angażują się w prowadzenie zabaw, pomocy w nauce, a niektórzy z nich mają swoich podopiecznych i pomagają im w zdobywaniu wiedzy. Klub wspiera także uczniów, sponsorując dla niektórych klas paczki świąteczne oraz artykuły piśmiennicze i papiernicze.

Zabawa Mikołajkowa w Zespole Szkół Specjalnych

4 grudnia w ZSS Nr 6 została zorganizowana „ Zabawa Mikołajkowa”. Uczniowie przygotowali szereg interesujących zabaw, konkursów połączonych z nagrodami. Zarówno dzieci jak i starsza młodzież świetnie się bawili, humory dopisywały przez cały czas. Najprzyjemniejszym momentem było wręczanie paczek, a uśmiech i zadowolenie dzieci sprawiło największą przyjemność. Przy tworzeniu paczek pomagali, także studenci Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego, a także Wyższej Szkoły Biznesu.

Schronisko dla zwierząt w Sosnowcu- Milowicach

Od kilku lat wolontariusze jeżdżą zimowa porą, ażeby pomóc bezpańskim zwierzętom przebywającym w schronisku. Zawożą karmę, koce, materace, naczynia zbierane przez cały rok. Wycieczka poprzedzana jest prelekcją na temat "Losu bezpańskich zwierzą oraz poprawy ich bytu, czasem zdarza się, że bezpański piesek odnajduje swój dom.

Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

Po raz kolejny w grudniu na wniosek Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie uczestnicy Klubu Wolontariusza  "Unia Serc" wzięli udział w akcji "Twój gest czyni dobro". Młodzież uczestniczyła w zbiórce żywności, która później została przekazana potrzebującym rodzinom, rezultatem akcji było zebranie 2 460,47 kg żywności. Wcześniej młodzież uczestniczyła m.in. w akcjach: „Kup coś dla nie siebie”, „Wielkanocnej zbiórki  żywności” i innych.

Marzycielska Poczta

Od listopada 2009r młodzież wspomaga akcję "Marzycielska Poczta" niosąc chwile radości, wywołując uśmiech na twarzach dzieci nieuleczalnie chorych, przebywających w szpitalach lub "przykutych" do łóżka w warunkach domowych. Sami wykonują piękne kartki i piszą do nich listy z zabawnymi tekstami, ciekawostkami i rysunkami, chcąc aby dzieci te choć na chwilę zapomniały o swojej chorobie.

Rok rocznie w grudniu biorą udział w wystawianiu prac młodzieży, ozdób choinkowych  na Kiermaszu Świątecznym przed PKZ. Wśród tradycyjnych stroików pojawiają się ręcznie wykonane aniołki, kartki świąteczne, bombki  i wiele innych. Wszystkie ozdoby cieszą się dużym zainteresowaniem, a środki pieniężne zdobyte ze sprzedaży przeznaczane są  na zakup paczek dla dzieci  z ZSS oraz na wsparcie różnego typu przedsięwzięć np. cegiełka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i  pomoc dla podopiecznych  różnych  fundacji.

Wolontariusze nie są również obojętni na ochronę środowiska. W tym celu zbierają materiały wtórne, a po ich sprzedaży zarobione złotówki przeznaczają na ratowanie koni, w pełni popierając akcję propagowaną przez Klub Gaja ” Zbieraj makulaturę – ratuj konie.”
We wszelkich  działaniach  szczególnym zaangażowaniem wyróżniają się dziewczęta z III Liceum Profilowanego o profilu: Socjalnym

Zobacz: