Wolontariusze z Żeromskiego

Klub wolontariusza działa od 2001 r. Działalność klubu skierowana jest między innymi na uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-socjalnej, podopiecznych Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej, dzieci z Domu Małego Dziecka w Sarnowie.

Klub wspiera równeiż osoby indywidualne z całego kraju. Pomysłodawcą Klubu Wolontariusza ,,Prosto z serca’’ była mgr Mariola Babiarz, która nawiązała współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Rehabilitacyjnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Do współpracy w kolejnych latach przyłączyli się mgr Ada Kubik, mgr Anna Zasucha, mgr Aleksandra Grzesiczak oraz mgr Piotr Pakuła. Praca klubu polega na:

 • niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i upośledzonym z wyżej wymienionych placówek;
 • udzielaniu pomocy indywidualnym osobom najbardziej potrzebującym z terenu szkoły jak i całego kraju, na podstawie oficjalnych pism skierowanych do dyrekcji szkoły;
 • współpracy z innymi klubami i stowarzyszeniami wolontaryjnymi;
 • przeprowadzaniu aukcji charytatywnych (sprzedaż ciast, kartek i ozdób okolicznościowych) mających na celu uzyskanie funduszy na organizację imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Dzień dziecka) i związanych z nimi kosztami na prezenty lub fanty w konkursach;
 • organizowaniu zbiórek odzieży używanej, słodyczy, artykułów papierniczych oraz zabawek a następnie przekazaniu ich wszystkim potrzebującym;
 • udziale w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Zielone Zagłębie przy współpracy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej „Wspólnie dla miasta. Młodzi dla miasta”;
 • odpowiadaniu na apele innych stowarzyszeń charytatywnych polegające na rozprowadzaniu gadżetów ma terenie szkoły, np. kalendarzyków, wśród osób zainteresowanych;
 • włączaniu się w ogólnopolskie akcje charytatywne np. „Podziel się posiłkiem”.

Sprawozdanie z działalności wolontaryjnej w I semestrze roku szkolnego 2009/2010

Przez cały semestr aktywnie i regularnie pomagano dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych, zgodnie z wyznaczonym na początku roku harmonogramem zajęć i planem pracy. W zajęciach tych brała udział młodzież klas: IId, IIe, IIb i IIIe, których praca polegała na pomocy w odrabianiu lekcji, pomocy w nauce języka angielskiego, organizowaniu gier i zabaw w czasie wolnym oraz imprez okolicznościowych.

Działalność Klubu została w bieżącym roku szkolnym rozszerzona przez mgr Piotra Pakułę o współpracę z Fundacją Dr Clown. Wolontariusze odwiedzając chore dzieci w szpitalach, pokazując magiczne sztuczki i triki, starali się podarować chorym dzieciom uśmiech i chwilę zapomnienia o chorobie. Wolontariusze, którzy nawiązali współpracę z Fundacją Dr Clown miały zorganizowane we wrześniu warsztaty, najpierw na terenie szkoły, gdzie przedstawiono im zasady pracy fundacji oraz metody pracy z chorymi dziećmi, a następnie w jednym z katowickich szpitali, gdzie uczyli się bezpośrednio jak powinna wyglądać ich praca.

18 września Klub Wolontariusza „Prosto z serca” zaprezentował swoją działalność na „Forum Inicjatyw Pozarządowych” zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na Placu Wolności pod Pałacem Kultury. Uczniowie klasy IId przygotowali prezentację multimedialną o pracy klubu oraz zorganizowali stoisko ze zdjęciami, kroniką i krótkimi informacjami o działalności wolontariuszy. Rozdawano również ulotki promujące szkołę. 13 listopada 2009r. odbyło się spotkanie organizacyjne członków Klubu Wolontariusza „Prosto z serca” dotyczące przebiegu i organizacji akcji świątecznej prowadzonej przez klub w bieżącym roku szkolnym. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprezy andrzejkowej, mikołajkowej oraz Jasełek. Zdecydowano o przeprowadzeniu zbiórki zabawek oraz materiałów papierniczych w celu przygotowania paczek dla podopiecznych ZSS nr 5. Postanowiono zaangażować do przygotowania kartek i ozdób świątecznych na planowane akcje miejskie społeczność całej szkoły. Przeprowadzono równocześnie zbiórkę słodyczy, które przeznaczone były dla młodzieży naszej szkoły znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. W zbiórkę słodyczy włączył się także Samorząd Szkolny. 18 listopada 2009r. odbyły się warsztaty, prowadzone przez mgr Annę Zasuchę, dla wolontariuszy podczas, których młodzież klasy IId wykonywała ozdoby świąteczne. W Dniu Patrona Szkoły, uczniowie poprowadzili stoisko świąteczne reklamujące pracę Klubu Wolontariusza „Prosto z serca” oraz stoisko z ciastem, udzielili również wywiadu na temat działalności klubu i swojej pracy Telewizji Osiedlowej Mydlice.

25 listopada 2009r. koordynator klubu mgr Anna Zasucha oraz dwie wolontariuszki klasy IId wzięły udział w Seminarium Programu „Młodzież w działaniu” zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Podczas spotkania – prowadzonego przez Janusza Gorola – konsultanta regionalnego Programu Młodzież – odbyła się prezentacja Programu. Uczestnicy dowiedzieli się jak działa program, jak rozpocząć międzynarodową współpracę i jak składać wnioski o dofinansowanie na własne przedsięwzięcia.

29 listopada 2009r. uczniowie klasy Ia i IIe poprowadzili stoisko sprzedaży kartek świątecznych w Kościele św. Barbary. Organizatorem i opiekunem prowadzonej akcji był ks. mgr Piotr Bardo.

30 listopada 2009r. Klub i uczniowie klasy IIe zorganizowali Andrzejki w formie zabawy tanecznej z konkursami i nagrodami dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej.

6 grudnia 2009r. Klub Wolontariusza przyłączył się do imprezy charytatywnej „Graj i pomagaj” prowadzonej na Hali Sportowej przez Urząd Miejski oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. Mgr Magdalena Kańska-Przybysz była koordynatorem imprezy ze strony szkoły, dr Aneta Kempa przygotowała choinkę do międzyszkolnego konkursu prowadzonego podczas imprezy, natomiast mgr Anna Zasucha przygotowała wraz z wolontariuszami stoisko świąteczne. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ozdób świątecznych zostały przekazane na rzecz Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej.

7 grudnia 2009r. wolontariusze z klasy IId przeprowadzili Mikołajki dla dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej, które zostały przygotowane w formie mini-przedstawienia połączonego z rozdawaniem paczek ze słodyczami. W bieżącym roku szkolnym klub przygotował paczki dla 115 dzieci. Pieniądze na zakup słodyczy do paczek pochodziły z prowadzonych regularnie w I semestrze aukcji sprzedaży ciasta oraz z prowadzonych przez klub sprzedaży kartek i ozdób świątecznych.

18 grudnia 2009r. wolontariusze klasy IId zorganizowali stoisko świąteczne na IV Miejskim Kiermaszu Świątecznym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na Placu Wolności pod Pałacem Kultury. Koordynatorami imprezy ze strony szkoły byli: mgr Zuzanna Prajznar oraz mgr Piotr Pakuła. W celu przygotowania stroików na w/w stoisko świąteczne mgr Anna Zasucha zorganizowała 15 grudnia 2009r. kurs florystyczny prowadzony przez jedną z dąbrowskich kwiaciarek P. Monikę Kowalską dla zainteresowanych wolontariuszy.

21 grudnia 2009r. wolontariusze z klasy IId oraz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 wystawili Jasełka w formie przedstawienia teatralnego, przeplatanego wspólnym kolędowaniem dla sponsorów oraz gości specjalnych w/w szkoły. Po Jasełkach odbyła się Wigilia dla wszystkich zaproszonych gości, wolontariuszy oraz pracowników i młodzieży ZSS nr 5. W czasie Wigilii Dyrekcja ZSS nr 5 wręczyła oficjalne podziękowania za pracę na rzecz Jej placówki Dyrektorowi szkoły -mgr Sławomirowi Włodarczykowi oraz opiekunom Klubu Wolontariusza „Prosto z serca” mgr Annie Zasusze i mgr Piotrowi Pakule.

 • Pomysłodawca: mgr Mariola Babiarz
 • Koordynator Klubu Wolontariusza ,,Prosto z serca’’: mgr Anna Zasucha
 • Opiekunowie Klubu: mgr Aleksandra Grzesiczak oraz  mgr Piotr Pakuła

Klub Wolontariusza „Prosto z serca”
Siedziba: II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego
ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Tel.: (032) 262-34-80