Członkowie DFOP

Członkowie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (DFOP).
Stan na 12.9.2017r.

 • Europejska Organizacja na Rzecz Grup Społecznych Wymagających Wsparcia „Integracyjne Spotkania Przyjaciół-Polska”
 • Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej
 • Fundacja S.O.S dla Zwierząt
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Stowarzyszenie CIVITAS
 • Edukacyjne Towarzystwo Wspierania Rozwoju Społecznego
 • Stowarzyszenie „Ziemia i My”
 • Grupa Interium
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo „LINIA”
 • Fundacja „GODNE ŻYCIE”
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce – oddz. Hutnictwa żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej
 • Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
 • Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
 • Fundacja Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Droga”
 • Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie
 • Stowarzyszenie Wspierania Samorządności Mieszkańców Dąbrowy Górniczej
 • PTTK oddz. Dąbrowa Górnicza
 • UKS „Skołowani”
 • Stowarzyszenie Użytkowników Działek „Radość” Dąbrowa Górnicza
 • NEURON Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
 • Polskie Towarzystwo Kulturalne
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddz. Miejski
 • Stowarzyszenie „Razem do Celu”
 • Inicjatywa Dąbrowska (dawne: Stowarzyszenie Zielone Zagłębie)
 • Stowarzyszenie „Aktywny rozwój”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łęce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Okradzionowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ujejscu
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – koło Dąbrowa Górnicza
 • Ochotnicza Straż Pożarna – Okradzionów
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej – Klub HDK im. Adama Bilika przy MIttal Steel Poland S.A. – oddz. w Dąbrowie Górniczej
 • Polski Związek Wędkarski w Katowicach – Koło PZW nr 12
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
 • Uczniowski Klub Sportowy „Przemsza”
 • Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych
 • Stowarzyszenie Kupców Targowych TARGOWISKO
 • Polski Związek Esperantystów – oddz. w Dąbrowie Górniczej
 • Dąbrowski Klub Karate
 • Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski, Koło w Dąbrowie Górniczej
 • Dąbrowski Klub Bokserski
 • Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej.
 • Stowarzyszenie: "Dar Serca"
 • Uczniowski Klubu Sportowy „Pionier – Ujejsce"
 • Koło Łowieckie "Dąbrowa"
 • Unijny Fundusz Przedsiębiorczych - Stowarzyszenie
 • Stowarzyszenie Nowa Nadzieja
 • Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”
 • Zagłębie Wolności - Stowarzyszenie
 • Stowarzyszenie "Jesteśmy tacy sami"
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • Związek Inwalidów Wojennych
 • Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia
 • Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog"
 • Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie oddz. Dąbrowa Górnicza
 • SPELEOKLUB Dąbrowa Górnicza
 • Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta
 • Stowarzyszenie ODFRONTU
 • Stowarzyszenie IRBIS
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu
  w Dąbrowie Górniczej
 • Fundacja na rzecz promowania aktywności osób niepełnosprawnych "Wygrajmy Razem"
 • S.I.M. Od Juniora do Seniora
 • Ochotnicza Straż Pożarna Tucznawa
 • Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy Górniczej DĄBROWIAK
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta BLOK
 • Spółdzielnia Socjalna GreenGo
 • Będziński Klub Rowerowy GhostBikers
 • Spółdzielnia Socjalna ReAkcja
 • Stowarzyszenia Dąbrowa na Plus
 • Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni
 • Stowarzyszenie Razem w Przyszłość
 • SRS Aktywna Dąbrowa
 • Stowarzyszenie Pogoria Biega
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Małolat"
 • Stowarzyszenie Krokus
 • Stowarzyszenie Budostal 4
 • Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna Vendo
 • Fundacja "Przystań"
 • KS Capoeira
 • Formacja Dąbrowska
 • Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji
 • Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH
 • Stowarzyszenie Dąb – Grupa Przyrodnicza
 • OSP Trzebiesławice
 • OSP Ujejsce
 • Grupa Plastyczna Dąbrowa
 • Stowarzyszenie Kocia Przystań
 • Fajna Spółdzielnia Socjalna
 • Stowarzyszenie Projekt DG
 • Stowarzyszenie MOTOSERCE
 • Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw KOMITYWA
 • OSP Ząbkowice – Dąbrowska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
 • Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

W ramach Partnerstwa Wspólnie dla Miasta:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej