NGO

Grupa DFOP ds. dotacji

Piątek, 1 lipca, 2016

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Programu wieloletniego (Zarządzenie Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016r.) oraz trwającymi w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracami nad nowymi wzorami ofert i ramowymi wzorami umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorami sprawozdań z wykonania tych zadań, zapraszamy do udziału w trzech spotkaniach roboczych, podczas których będziemy chcieli wydyskutować zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2017 r. »