Ruch Społeczny: Dąbrowa z Niepełnosprawnymi

Aktualności:


Ruch Społeczny „DĄBROWA Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI” został zawiązany przez podmioty zaliczane do trzeciego sektora (sektora obywatelskiego), które połączyła wola wspólnego działania na rzecz budowy Specjalnego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych.

Misją Ruchu Społecznego  „Dąbrowa z Niepełnosprawnymi” jest wspólne działanie na rzecz budowy Specjalnego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych.  Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, zrzeszających mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dla których los osób niepełnosprawnych jest celem aktywności społecznej, będziemy dążyli do wsparcia władz samorządowych w powstaniu takiej placówki. Naszym wspólnym celem jest również wpływ na politykę lokalną, regionalną, krajową w zakresie realizacji zadań dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ruch społeczny na podstawie Uchwały 1/09 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych stanowi tzw. grupę branżową DFOP funkcjonującą pod nazwą Ruch Społeczny: „Dąbrowa z Niepełnosprawnymi”. Ruch działa na podstawie wypracowanego i wspólnie przyjętego regulaminu.
Członkowie Ruchu:
  • Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca" ,
  • Stowarzyszenie „Razem do Celu" ,
  • Europejska Organizacja na Rzecz Grup Społecznych Wymagających Wsparcia „Integracyjne Spotkania Przyjaciół-Polska",
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo „LINIA" ,
  • Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
Przystąpienie do Ruchu odbywa się poprzez złożenie Przewodniczącemu Prezydium Ruchu stosownego listu intencyjnego, w którym zawarto powody i intencję przystąpienia do Ruchu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Ruchu podejmują Partnerzy przy akceptacji 2/3 Partnerów. Wprowadzanie nowych Partnerów do Ruchu ma formę załącznika, podpisywanego przez nowego Partnera oraz Przewodniczącego Prezydium Ruchu. Nie ma obowiązku aneksowania Umowy zasadniczej.
Kontakt:
Bezpośredni do członków Prezydium DFOP: prezydium.dfop@gmail.com

Sekretariat Prezydium DFOP:
Biuro Organizacji Pozarządowych:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

Tel.: 032 295-68-87, 032 295-96-38,
E-mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.
Faks: 032 295-96-51