Prezydium Forum

Zgodnie z § 11 Regulaminu DFOP:
1. Władzami Forum są:
a) Walne Zgromadzenie (zobacz),
b) Prezydium Forum,

2. Członkowie władz Forum pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.


Prezydium DFOP VII kadancji:

W dniu 27.10.2020 r. Walne Zgromadzenie Członków na podstawie zaktualizowanego Regulaminu DFOP na kadencję 2020 - 2023 wybrało Prezydium w składzie:

 

Przewodniczący Prezydium DFOP:

Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie

tel. 505 582 720

mail: lukasz.kolber@fundacjagodnezycie.eu

Wiceprzewodniczący:

Piotr Seremet - Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Sekretarz:

Renata Zaremba - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Małolat"

Członkowie:

Renata Solipiwko - OSP Ujejsce

Łukasz Baruch - Fundacja "Wygrajmy Razem"

 

Sekretariat Prezydium:
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:
Centrum Aktywności Obywatelskiej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a

tel. 668 573 952

mail: cao@dabrowa-gornicza.pl


Prezydium DFOP VI kadancji:

 

W dniu 10.10.2017 r. Walne Zgromadzenie Członków na podstawie zaktualizowanego Regulaminu DFOP na kadencję 2017 - 2020 wybrało Prezydium w składzie:

Przewodniczący Prezydium DFOP:

Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie

tel. 505 582 720

mail: lukasz.kolber@fundacjagodnezycie.eu

Wiceprzewodniczący:

Piotr Seremet - Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Sekretarz:

Renata Zaremba - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Małolat"

Członkowie:

Agnieszka Zagrodnik - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Łukasz Baruch - Fundacja "Wygrajmy Razem"

 

Sekretariat Prezydium:
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:
Centrum Aktywności Obywatelskiej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a

tel. 668 573 952

mail: cao@dabrowa-gornicza.pl


Prezydium DFOP V kadancji:

 

W dniu 01.07.2015 r. Walne Zgromadzenie Członków na podstawie zaktualizowanego posiedzenia Regulaminu DFOP na kadencję 2015 - 2017 wybrało Prezydium w składzie:

Przewodniczący Prezydium DFOP:
Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie

tel. 505 582 720

mail: lukasz.kolber@fundacjagodnezycie.eu

Wiceprzewodnicząca:
Jadwiga Kowalik - Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata

tel. 506 687 532

Sekretarz:
Jacek Różycki - Polskie Towarzystwo Kulturalne

mail: j.rozycki@ptk-opp.pl

Członkowie:
Ewa Filus-Oberc - Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA” w Dąbrowie Górniczej

tel. 503 061 955
Renata Zaremba - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Małolat"

tel. 668 448 174

mail: reniaz317@wp.pl

Sekretariat Prezydium:
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

 

tel. 668 573 952 lub 602 502 478

mail: inkubator.dg@gmail.com

 

Informacje z posiedzeń Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych kadencji 2015-2017:

Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium DFOP z dnia 15.07.2015 r.

Protokół nr 2 z posiedzenia Prezydium DFOP z dnia 2.09.2015r.

Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium DFOP z dnia 16.03.2016r.


Prezydium DFOP IV kadancji:

 

W dniu 21.05.2013 r. Walne Zgromadzenie Członków na podstawie zaktualizowanego posiedzenia Regulaminu DFOP na kadencję 2013 - 2015 wybrało Prezydium w składzie:

Przewodniczący Prezydium DFOP:
Bogdan Zandecki - Stowarzyszenia „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Wiceprzewodnicząca:
Jadwiga Kowalik - Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata

Sekretarz
Marzena Łykowska - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Członkowie:
Ewa Filus-Oberc - Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA” w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Zagrodnik - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

 

Informacje z posiedzeń Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych kadencji 2013-2015:


Prezydium DFOP III kadancji:

 

W dniu 24.05.2011 r. Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Regulaminu DFOP na kadencje 2011 - 2014 wybrało Prezydium DFOP w składzie:

Przewodniczący Prezydium DFOP:
Jacek Różycki - Polskie Towarzystwo Kulturalne

Wiceprzewodnicząca:
Alicja Kowalska - Stowarzyszenie CIVITAS

Sekretarz
Marzena Łykowska - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Członkowie:
Ewa Filus-Oberc - Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA” w Dąbrowie Górniczej
Bogdan Zandecki - Stowarzyszenia „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

 

Kontakt:
Bezpośredni do członków Prezydium: prezydium.dfop@gmail.com

 

Prezydium DFOP II kadancji:

 

W dniu 12.11.2008 r. Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Regulaminu DFOP na kadencje 2008 - 2011 wybrało Prezydium DFOP w składzie:

Przewodniczący DFOP
Jacek Różycki – Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne

Wiceprzewodniczący DFOP
Alicja Kowalska – Stowarzyszenie CIVITAS

Sekretarz DFOP
Jerzy Sęk – Europejska Organizacja Na Rzecz Grup Społecznych Wymagających Wsparcia „Integracyjne Spotkania Przyjaciół – Polska”

Członkowie Prezydium DFOP
Zbigniew Rusek – Fundacja Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień „DROGA”
Arkadiusz Rybak – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej - w dniu 11.12.2009 r. zastąpił Bartosza Matylewicza – Stowarzyszenie „Zielone Zagłębie”

 

W ramach Partnerstwa Wspólnie dla Miasta obsługę DFOP (sekretariat DFOP) pełni Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Prezydium DFOP I kadancji

 

Zgodnie z § 24 (Postanowienia końcowe) Regulaminu DFOP

 
  1. Członkowie Prezydium na pierwszą kadencję (Prezydium założycielskie), wybierani są przez organizacje założycielskie, które przystąpiły do Partnerstwa: „Wspólnie dla Miasta” przed 1 października 2007 roku, spośród tych organizacji.
  2. Pierwsza kadencja Prezydium (Prezydium założycielskie) trwa nie dłużej niż jeden rok.

Prezydium Forum (założycielskie) wybrane przez członków założycieli w dniu 4 października 2007 roku:

 

Przewodniczący Forum:
Jerzy Sęk – Europejska Organizacja Na Rzecz Grup Społecznych Wymagających Wsparcia „Integracyjne Spotkania Przyjaciół – Polska”

Wiceprzewodniczący Forum:
Alicja Kowalska – Stowarzyszenie CIVITAS

Sekretarz Forum:
Jacek Różycki – Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne

Członek Prezydium ds. public relations (rzecznik prasowy Forum)
Bartosz Matylewicz – Stowarzyszenie „Zielone Zagłębie”

Członek Prezydium

Zbigniew Rusek – Fundacja Na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień „DROGA”

 

W ramach Partnerstwa Wspólnie dla Miasta sekretariat prezydium stanowią pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.