Przystąp do Forum

Zgodnie z Rozdziałem III: Członkowie Forum, Regulaminu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, przyjętego w dniu 6 października 2007 roku:

§ 5

 

 1. Członkiem staje się organizacja pozarządowa działająca na rzecz społeczności miasta Dąbrowa Górnicza, która złożyła:

  a) pisemną deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

  b) statut lub regulamin,

  c) kopię odpisu z właściwego rejestru - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez statutowy organ organizacji.

   
 2. Członkowie mogą być reprezentowani w Forum przez dwóch upoważnionych przedstawicieli. Upoważnienie udziela statutowy organ Członka, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,.
 3. Podczas Walnego Zgromadzenia Członek dysponuje jednym głosem.

Pobierz:

Dokumentację należy dostarczyć:

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a
Kontakt: 668 573 952
E-mail: coa@daborwa-gornicza.pl
 

W ramach Partnerstwa Wspólnie dla Miasta, sekretariat forum stanowią pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, odpowiadający za współprace z NGO