Niezbędna dokumentacja 2022

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Sprawozdaniem (zobacz).

4. Kartą oceny projektów skaładanych papierowo (zobacz).

5. Kartą oceny projektów skaładanych za pomocą elektronicznej platformy (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

8. Zarządzenie Nr 2113.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2022 roku. (zobacz)

9. Zarządzenie Nr 2114.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza w trybie artykułu 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting). (zobacz)

 

UWAGA! W KAŻDYM OGŁOSZENIU KONKURSOWYM ZNAJDZIECIE INFORMACJĘ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK - PAPIEROWO CZY POPRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE NALEŻY W GENERATORZE ZAŁOŻYĆ KONTO. INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA (zobacz).