Niezbędna dokumentacja 2021

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021 (zobacz).

2. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza: Zarządzenie i załącznik.

3. Sprawozdaniem (zobacz).

4. Kartą oceny projektów skaładanych papierowo (zobacz).

5. Kartą oceny projektów skaładanych za pomocą elektronicznej platformy (zobacz).

6. Drukiem oferty (zobacz).

7. Loga - Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Gminy Dąbrowa Górnicza (zobacz).

8. ZARZĄDZENIE Nr 1408.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2021 roku.(zobacz)

 

UWAGA! W KAŻDYM OGŁOSZENIU KONKURSOWYM ZNAJDZIECIE INFORMACJĘ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK - PAPIEROWO CZY POPRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ WITKAC.PL. ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE NALEŻY W GENERATORZE ZAŁOŻYĆ KONTO. INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA (zobacz).