Fundusz działkowy 2021

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór wniosków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe i rodzinne ogrody działkowe działające na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, które zamierzają dotację przeznaczyć na cele określone w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać o dotację z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na inwestycje w danym rodzinnym ogrodzie działkowym nie częściej niż raz na 2 lata.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynosi 150 000,00 zł.

Składający wniosek musi wnieść min. 20% wkładu własnego finansowego lub środków uzyskanych na ten cel od innych podmiotów.

Szczegółowe informacje:

Termin składania ofert wniosku to 30 kwietnia 2021 r.

Termin wykorzystania dotacji ustala się na nie dłuższy niż 30 listopada 2021 r.