Udostępnij:

Oferta OSP Ujejsce z/s w Dąbrowie Górniczej

OSP Ujejsce z/s w Dąbrowie Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2022.1327).

 

Realizacja zadania została uznana za celową

Do dnia 13.09.2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu

Organizacja: OSP Ujejsce z/s w Dąbrowie Górniczej

Rodzaj zadania publicznego: Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Tytuł zadania publicznego: Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP oraz drużyn MDP z terenu Dąbrowy Górniczej"

Data opublikowania oferty: 6 września 2022 r.

Data zakończenia publikacji: 13 września 2022 r.

 

Wszystkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do:

Centrum Zarządzania Kryzysowego, e-mail: rstanko@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP