Udostępnij:

Oferta PTTK o/m w Dąbrowie Górniczej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2022.1327).

 

Realizacja zadania została uznana za celową

Do dnia 5.09.2022r. można zgłaszać uwagi do projektu

Organizacja: PTTK Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: 53 Górski Rajd Zagłębiowskich Górali

Data opublikowania oferty: 30 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia publikacji: 5 września 2022 r.

 

Wszystkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do:

Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu, e-mail: pzielinski@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP