Udostępnij:

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Przemsza"

Uczniowski Klub Sportowy "Przemsza" złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Realizacja zadania została uznana za celową

Do dnia 26.08.2022r. można zgłaszać uwagi do projektu

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy "Przemsza"

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Festyn kulturalno-sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie Lata 2022"

Data opublikowania oferty: 19 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia publikacji: 26 sierpnia 2022 r.

 

Wszystkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do:

Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu, e-mail: jbatugowska@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP