Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Przyjazny Antoniów

Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Stawowa 2 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Realizacja zadania została uznana za celową

Do dnia 23.08.2022r. można zgłaszać uwagi do projektu

Organizacja: Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów

Rodzaj zadania publicznego: Kultura i sztuka, promocja miasta

Tytuł zadania publicznego: Pożegnanie lata - Święto pieczonego ziemniaka

Data opublikowania oferty: 16 sierpnia 2022r.

Data zakończenia publikacji: 23 sierpnia 2022r.

 

Wszystkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do:

Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu, e-mail: eburaczewska@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP