Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego z/s w Zawierciu.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego z/s w Zawierciu złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie. Realizacja zadania została uznana za celową.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego z/s w Zawierciu KRS 0000332814

Obszar: Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

(zadanie zrealizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej w ramach akcji ,,Bezpieczny powrót do szkoły'')

Tytuł zadania publicznego: ,,Bezpieczny powrót do szkoły''

Data opublikowania oferty: 12 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 19 sierpnia 2022 r.

Wszelkie uwagi należy kierować do Centrum Zarządzania Kryzysowego na adres e-mail: rstanko@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP