Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia ,,Przyjazny dom''

Stowarzyszenie ,,Przyjazny dom'' złożył ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z póżn. zm.).

 

Organizacja: Stowarzyszenie ,,Przyjazny dom''

Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Tytuł zadania publicznego: ,,Szkolenie rodzin zastępczych z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci od nowych technologi''

Data opublikowania oferty: 4 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 11 sierpnia 2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia

e-mail: wps@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP