Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live

Stowarzyszenie ,,Sportowe Extreme Live For Ride'' złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 12.08.2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride

Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: ,,Extreme City Challange''

Data opublikowania oferty: 5 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 12 sierpnia 2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu.

e-mail: jbatugowska@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP