Udostępnij:

Oferta Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Caritas Diecezji Sosnowieckiej złoży ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 13.07.2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Obszar: Pomoc Społeczna

Tytuł zadania publicznego: FEAD 2022

Data opublikowania oferty: 6 lipca 2022 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 13 lipca 2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia

e-mail: wps@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP