Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia "Razem w Przyszłość"

Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość" złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 9.06.2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie "Razem w Przyłość"

Obszar: Kultura i sztuka, promocja miasta

Tytuł zadania publicznego: Piknik Integracyjny Rodzinne Planty

Data opublikowania oferty: 9 czerwca 2022 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 16 czerwca 2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu

e-mail: eburaczewska@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP