Udostępnij:

Oferta Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce

Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ujejska 87a złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 27.05.2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce

Obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: 650 lat Ujejsca

Data opublikowania oferty: 20 maja 2022 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 27 maja 2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu

e-mail: eburaczewska@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP