Udostępnij:

Oferta Fundacji Im. Kpt. Roberta Oszka

Fundacja Im. Kpt. Roberta Oszka złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 08.02.2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.
 

 

Organizacja: Fundacja Im. Kpt. Roberta Oszka

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Ratujesz? Decydujesz!

Data opublikowania oferty: 01.02.2022 r.

Data zakończenia publikacji: 08.02.2022 r.


Wszystkie uwagi należy kierować do Centrum Zarządzania Kryzysowego - e-mail: lniewiadomy@dg.pl

 

Informacja i oferta dostępne na BIP