Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku pożytku publicznego i o wolontariacie.  Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 25.01.2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu. 

 

Organizacja: Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa 

Rodzaj zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego: Porozmawiajmy o dzielnicach – wypracowanie priorytetów dla 18 dzielnic miasta z uwzględnieniem ich osiedli. 

Data opublikowania oferty: 18.01.2022 r. 

Data zakończenia publikacji: 25.01.2022 r. 

 

Wszystkie uwagi należy kierować do Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej  na e-mail: prozycki@dg.pl

 

Informacja i oferta dostępne na BIP