Udostępnij:

Ofera Stowarzyszenia CIVITAS

Stowarzyszenie CIVITAS złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 9.11.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie CIVITAS

Obszar: Oświata i wychowanie

Tytuł zadania publicznego: Dąbrowska Młodzieżowa Rada Miasta 2022

Data opublikowania oferty: 2 listopada 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 9 listopada 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Oświaty

e-mail: oswiata@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP