Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Pactum

Stowarzyszenie Pactum złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

 

Realizacja zadania została uznana za celową.

 

Do dnia 18.10.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Pactum

 

Rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Tytuł zadania publicznego: Wydanie podręcznika pod nazwą ,,Przemoc w rodzinie – poradnik praktyczny dla ofiar przemocy w rodzinie”

 

Data opublikowania oferty: 11.10.2021 r.

 

Data zakończenia publikacji: 18.10.2021 r.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej

 

II piętro, pokój 211

 

Numer telefonu: 32 295 68 28

 

e-mail: wps@dg.pl