Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare złożyło ofertę
na realizację zadania publicznego w trybie tzw.
małego grantu, czyli w ramach art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

 

Realizacja zadania została uznana za celową.

 

Do dnia 18.10.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare

 

Rodzaj zadania publicznego: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Tytuł zadania publicznego: „Niezależni od uzależnienia”

 

Data opublikowania oferty: 11.10.2021 r.

 

Data zakończenia publikacji: 18.10.2021 r.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej

 

II piętro, pokój 211

 

Numer telefonu: 32 295 68 28

 

e-mail: wps@dg.pl