Udostępnij:

Ofera Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 13.10.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Sportowo po lekcjach

Data opublikowania oferty: 6 października 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 13 października 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu

e-mail: jbassa@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP