Udostępnij:

Oferta OSP Tucznawa Dąbrowa Górnicza

OSP Dąbrowa Górnicza - Tucznawa złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 28.09.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Tucznawa

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności   

Tytuł zadania publicznego: "Bezpieczna dzielnica?"

Data opublikowania oferty: 21 września 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 28 września 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 32 295 68 55

e-mail: kinowak@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP