Udostępnij:

Oferta Fundacji Godne Życie

Fundacja Godne Życie złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 17.09.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Fundacja Godne Życie

Obszar: Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Tytuł zadania publicznego: "Punkty konsultacyjne: Powiedz, co myślisz o Parku Hallera?"

Data opublikowania oferty: 10 września 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 17 września 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Urbanistyki i Architektury

tel. 32 295 96 02

e-mail: architektura@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP