Udostępnij:

Oferta Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego

Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego złożył ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 14.09.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego

Obszar: Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego: "Uzależnienie od alkoholu w okresie pandemii"

Data opublikowania oferty: 7 września 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 14 września 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polistyki Społecznej

tel. 32 295 96 04

e-mail: wps@dg.pl