Udostępnij:

Oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 31.08.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

Obszar: upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: 52 Górski Rajd Zagłębiowskich Górali

Data opublikowania oferty: 25 sierpnia 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 31 sierpnia 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

e-mail: jbassa@dabrowa-gornicza.pl