Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Sportowego Extreme Live For Ride

Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.). Realizacja zadania została uznana za celową. Do 17.08.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride

Rodzaj zadania publicznego: Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego: Legowe Centrum Przesiadkowe

Data opublikowania oferty: 11 sierpnia 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 17 sierpnia 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Marki Miasta

e-mail: pwroblewska@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP