Udostępnij:

Oferta KS Unia Dąbrowa Górnicza

KS Unia Dąbrowa Górnicza złożył ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.). Realizacja zadania została uznana za celową. Do 17.08.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: KS Unia Dąbrowa Górnicza

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Obchody 100-lecia KS Unia Dąbrowa Górnicza

Data opublikowania oferty: 10 sierpnia 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 17 sierpnia 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

e-mail: jbassa@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP