Udostępnij:

Oferta Fundacji Wolne Miejsce

Fundacja Wolne Miejsce złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.). Realizacja zadania została uznana za celową. Do 18.03.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Fundacja Wolne Miejsce

Rodzaj zadania publicznego: Pomoc Społeczna

Tytuł zadania publicznego: Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem

Data opublikowania oferty: 11 marca 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 18 marca 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej

e-mail: wps@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępne na BIP