Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Volley Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie Volley Dąbrowa Górnicza złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 5.03.2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Volley Dabrowa Górnicza

Obszar: upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Reaktywacja męskiej siatkówki w Dabrowie Górniczej

Data opublikowania oferty: 26 lutego 2021 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 5 marca 2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

e-mail: jbassa@dg.pl

 

Informacje i oferta dostępna na BIP