Udostępnij:

Oferta Stowarzyszenia Ósmy Dzień

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Ósmy Dzień w Dąbrowie Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 18.09.2019r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Ósmy Dzień w Dąbrowie Górniczej

Obszar: upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: „Pierwsza szabla lepszego dnia”

Data opublikowania oferty: 11.09.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 18.09.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i organizacji Czasu Wolnego

e-mail: ibaginska@dabrowa-gornicza.pl