Udostępnij:

Oferta Fundacji Fabryka Kulturalna

Fundacja Fabryka Kulturalna złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 26.04.2019 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Fundacja Fabryka Kulturalna

Obszar: Promocja miasta

Tytuł zadania publicznego: Bezpieczna Dąbrowa

Data opublikowania oferty: 19.04.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 26.04.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej III piętro pokój 327

Nr. Telefonu 32 295 98 86

e-mail: wjuroff@dabrowa-gornicza.pl