Udostępnij:

Oferta Parafii pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

Parafia pw. Świętego Rafała Kalinowskiego złożyła ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 24.04.2019 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Parafia pw. Świętego Rafała Kalinowskiego

Obszar: Kultura i sztuka

Tytuł zadania publicznego: XII Metropolitalne Święto Rodziny

Data opublikowania oferty: 17.04.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 24.04.2019 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury i Sportu  III piętro pokój 301

Nr. Telefonu 32 295 98 96

e-mail: zkaluza@dabrowa-gornicza.pl