Oferta Stowarzyszenia Sportowe EXTREME LIVE FOR RIDE

Stowarzyszenie Sportowe EXTREME LIVE FOR RIDE, złożyło ofertę na realizację zadania w trybie tzw. „małego grantu”, czyli art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 19.03.2019 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Organizacja: Stowarzyszenie Sportowe EXTREME LIVE FOR RIDE

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Tytuł zadania publicznego: Longboard running

Data opublikowania oferty: 12.03.2019 r.

Data zakończenia publikacji – przyjmowania uwag: 19.03.2019r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Kultury i Sportu, III piętro pokój 302

Nr. Telefonu 32 295 96 93

e-mail: ibaginska@dabrowa-gornicza.pl