Oferta Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach  złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 2.05.2018 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

 

Organizacja: Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach

 

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

 

Tytuł zadania publicznego : „Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej”

 

Data  opublikowania  oferty :  25.04.2018 r.

 

Data  zakończenia  publikacji  - przyjmowanie uwag :  2.05.2018 r.,

 

Wszelkie uwagi  dot. oferty należy kierować  do Wydziału Kultury i Sportu.        

 

III piętro, pokój 302

Nr tel. 32 295 96 93

e- mail: bbruzda@dabrowa-gornicza.pl