Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 4.04.2018 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

 

Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy.

 

Organizacja: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

 

Obszar: Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Tytuł zadania publicznego : „XI Metropolitalne Święto Rodziny w Dąbrowie Górniczej – Rodzina radość miłości”

 

Data  opublikowania  oferty :  28.03.2018 r.

 

Data  zakończenia  publikacji  - przyjmowanie uwag :  4.04.2018 r.,

 

Wszelkie uwagi  dot. oferty należy kierować  do Wydziału Kultury i Sportu.        

 

III piętro, pokój 301

Nr Tel. 32 295 -67 98

e- mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl